Page content

Privacy Policy

Bescherming persoonsgegevens

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om je mail te beantwoorden,  het gratis e-book, de inspiratiemail of andere waardevolle informatie te sturen.

Daarnaast kunnen je gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van mijn dienstverlening. Je gegevens blijven echter anoniem en niet naar jou of ieder ander individu te herleiden.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

Ik sta helemaal achter de stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor bepaalde doelen mogen worden verwerkt. Ik gebruik de door jou verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Ter voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou en mij (bijvoorbeeld bij bepaalde opdrachten, abonnementen);
  • Om je te kunnen informeren over relevante producten en diensten (bijvoorbeeld d.m.v. nieuwsbrieven);
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie om mijn dienstverlening te verbeteren (bijvoorbeeld bij wijzigingen van mijn website);
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Ik selecteer de mensen met wie ik een samenwerking aanga met grote zorg. Ondanks dat kan ik  geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien ik persoonsgegevens verwerk om je te interesseren voor mijn producten en diensten, kan je te allen tijde aangeven hier niet (meer) van gediend te zijn. Ik zal je dan per direct, kosteloos van mijn e-mail lijst verwijderen. Er staat altijd een uitschrijflink onder mijn nieuwsbrieven, maar je kunt me ook een bericht sturen via contactpagina.